Nowy numer 38 (2/2017)

okładka.jpg

Najnowszy film

Facebook

Łukasz Reszczyński

Łukasz Reszczyński

czwartek, 09 listopad 2017 13:36

Potrzeba politycznego egoizmu

Od pewnego już czasu w kontekście polskiej polityki zagranicznej dość ochoczo używa się określenia „polityka wschodnia”. Określenie to stosowane przez publicystów oraz środowiska analityczne stało się również poręcznym skrótem wykorzystywanym przez polityków. O ile jednak w przypadku publicystycznego tekstu skrót taki ma swoje pragmatyczne uzasadnienie, o tyle w przypadku strategii politycznej jest poważnym błędem.